What's happening?

Video Sources 9 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 8x256

One piece วันพีช ตอนที่ 256 พากย์ไทย เข้าช่วยพวกพ้อง สายสัมพันธ์แห่งกำปั้นของผู้มีศัตรูร่วมกัน

ในที่สุด Rocket Man ก็ออกทะเลได้ ขณะที่รถไฟเชื่อมต่อกับรางรถไฟ ลูฟี่ต้องช่วยเหลือปล่องไฟก่อนที่เธอจะถูกลมพัดกระเด็นไป ในขณะเดียวกัน ไอซ์เบิร์กมีเรื่องในอดีตเมื่อเขาได้พบกับแฟรงกี้อีกครั้งใน Water Seven ในที่สุด เมื่อลูฟี่และชิมนีย์ปลอดภัยบนรถไฟ พอลีบอกเพื่อนช่างไม้ว่าใครคือคนร้ายที่แท้จริง กลุ่ม Strawhats, ครอบครัวแฟรงกี้ และบริษัท Galley La ร่วมมือกันเป็นพันธมิตร

One piece วันพีช ตอนที่ 256 พากย์ไทย เข้าช่วยพวกพ้อง สายสัมพันธ์แห่งกำปั้นของผู้มีศัตรูร่วมกัน
One piece วันพีช ตอนที่ 256 พากย์ไทย เข้าช่วยพวกพ้อง สายสัมพันธ์แห่งกำปั้นของผู้มีศัตรูร่วมกัน
Feb. 05, 2006