What's happening?

Video Sources 8 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 6x186

One piece วันพีช ตอนที่ 186 พากย์ไทย บทเพลงแห่งความสิ้นหวัง ความล่มสลายของเกาะแห่งท้องฟ้ามาเยือน!!

เมฆฝนฟ้าคะนองของเอเนลกำลังเคลื่อนตัวลงมายังเกาะลอยฟ้าในขณะที่การอพยพเสร็จสิ้นไปครึ่งหนึ่งแล้ว

One piece วันพีช ตอนที่ 186 พากย์ไทย บทเพลงแห่งความสิ้นหวัง ความล่มสลายของเกาะแห่งท้องฟ้ามาเยือน!!
One piece วันพีช ตอนที่ 186 พากย์ไทย บทเพลงแห่งความสิ้นหวัง ความล่มสลายของเกาะแห่งท้องฟ้ามาเยือน!!
Mar. 21, 2004