What's happening?

Video Sources 3 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 21x974

One piece วันพีช ตอนที่ 974 พากย์ไทย โอเด้งจะไม่ใช่โอเด้งถ้าไม่ต้ม!

ขณะที่โอเด้งพยายามเอาชีวิตรอดในหม้อต้มที่ถือรีเทนเนอร์ไว้เหนือหัว ผู้คนต่างรู้ความจริงจากชิโนบุและต้องตกใจ ในเวลาเดียวกัน โอเด้งก็บอกผู้ติดตามของเขาถึงความสำคัญของการเปิดพรมแดนของดินแดนวาโนะ เวลาผ่านไปเร็วมากสำหรับโอเด้งและอิสรภาพของกลุ่มของเขา

One piece วันพีช ตอนที่ 974 พากย์ไทย โอเด้งจะไม่ใช่โอเด้งถ้าไม่ต้ม!
One piece วันพีช ตอนที่ 974 พากย์ไทย โอเด้งจะไม่ใช่โอเด้งถ้าไม่ต้ม!
One piece วันพีช ตอนที่ 974 พากย์ไทย โอเด้งจะไม่ใช่โอเด้งถ้าไม่ต้ม!
May. 16, 2021