What's happening?

Video Sources 23 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 21x899

One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!

ขณะที่โคมาจิโยะหนีไปพร้อมกับลูฟี่ โซโล และทามะที่ป่วย ฮอว์กินส์ก็ไล่ตามพวกเขาพร้อมกับร่างฟาง โซโลป้องกันการโจมตีของเอนทิตีฟางและเอาชนะมันได้ในที่สุด หลังจากที่กลุ่มหนีจากฮอว์กินส์ สึรุซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหางของโคมาจิโยะ ก็เปิดเผยตัวเองและเชิญกลุ่มไปที่ร้านน้ำชาของเธอในเมืองโอโคโบเระ ซึ่งเธอสามารถช่วยทามะได้

One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
One piece วันพีช ตอนที่ 899 พากย์ไทย ความพ่ายแพ้ที่เลี่ยงไม่ได้ การโจมตีอย่างหนักของสตรอว์แมน!
Aug. 25, 2019