What's happening?

Video Sources 17 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 20x891

One piece วันพีช ตอนที่ 891 พากย์ไทย ปีนขึ้นไปบนน้ำตก! สุดยอดการผจญภัย พื้นที่ทางทะเลของวะโนะคุนิ!

หลังจากอ่านเกี่ยวกับเลเวลลี่ในหนังสือพิมพ์ กลุ่มของลูฟี่ก็พบว่าตัวเองอยู่ในทะเลที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบๆ แคว้นวาโนะ ซึ่งนำไปสู่ก้นน้ำตก ลูฟี่ใช้ปลาคาร์ปยักษ์ที่ว่ายรอบๆ พวกเขาเพื่อดึงลูกเรือและขึ้นเรือขึ้นไปบนน้ำตก แต่สุดท้ายพวกเขาก็ล่องเรือลงสู่อ่างน้ำวนที่ด้านบน ทำให้ลูฟี่จมอยู่ใต้น้ำ

One piece วันพีช ตอนที่ 891 พากย์ไทย ปีนขึ้นไปบนน้ำตก! สุดยอดการผจญภัย พื้นที่ทางทะเลของวะโนะคุนิ!
One piece วันพีช ตอนที่ 891 พากย์ไทย ปีนขึ้นไปบนน้ำตก! สุดยอดการผจญภัย พื้นที่ทางทะเลของวะโนะคุนิ!
One piece วันพีช ตอนที่ 891 พากย์ไทย ปีนขึ้นไปบนน้ำตก! สุดยอดการผจญภัย พื้นที่ทางทะเลของวะโนะคุนิ!
Jun. 30, 2019