What's happening?

Video Sources 4 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 2x73

One piece วันพีช ตอนที่ 73 พากย์ไทย โบรกี้ชนะทั้งน้ำตา ผลชี้ขาดของ "เอลูบาบู"

ลูฟี่พยายามอย่างไร้ผลที่จะโน้มน้าวดอร์รี่ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ให้ต่อสู้กับโบรจี้ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ก่อวินาศกรรมเบียร์ของ Dorry ยังเข้าไปยุ่งกับการดวลของยักษ์ใหญ่อีกด้วย

One piece วันพีช ตอนที่ 73 พากย์ไทย โบรกี้ชนะทั้งน้ำตา ผลชี้ขาดของ “เอลูบาบู”
One piece วันพีช ตอนที่ 73 พากย์ไทย โบรกี้ชนะทั้งน้ำตา ผลชี้ขาดของ “เอลูบาบู”
One piece วันพีช ตอนที่ 73 พากย์ไทย โบรกี้ชนะทั้งน้ำตา ผลชี้ขาดของ “เอลูบาบู”
Jun. 24, 2001