What's happening?

Video Sources 12 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 19x861

One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!

ซันจิและเบเกะรวมตัวกันและออกจากเกาะโกโก้ได้สำเร็จ แต่แผนของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายเมื่อโอเว่นเริ่มเดือดในทะเล! ขณะที่ชิฟฟ่อนและคนอื่นๆ บนเรือถูกต้อน จนมุม ผู้กอบกู้ที่น่าประหลาดใจก็เข้ามาต่อสู้กับโอเว่น!

One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
One piece วันพีช ตอนที่ 861 พากย์ไทย เค้กกำลังจม! ซันจิและเบจในศึกหนีตาย!
Nov. 11, 2018