What's happening?

Video Sources 15 Views Report Error

  • พากย์ไทย

One Piece: 18x756

One piece วันพีช ตอนที่ 756 พากย์ไทย เปิดเกมโต้กลับ! วีรกรรมครั้งใหญ่ของกลุ่มฟางม้วน!

ลูฟี่และคนอื่นๆ ได้รับการต้อนรับอย่างไม่คาดคิดที่ป้อมปราการและได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากพวกมิงค์ แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางประการก็ตาม… และนามิก็เริ่มเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาออกจากเดรสโรซ่า

One piece วันพีช ตอนที่ 756 พากย์ไทย เปิดเกมโต้กลับ! วีรกรรมครั้งใหญ่ของกลุ่มฟางม้วน!
One piece วันพีช ตอนที่ 756 พากย์ไทย เปิดเกมโต้กลับ! วีรกรรมครั้งใหญ่ของกลุ่มฟางม้วน!
Sep. 11, 2016